ข่าวสารและกิจกรรม
31
ประเภทบัตร His & Her

บัตรสมาชิก His&Her ได้มีการแบ่งระดับของบัตรสมาชิกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

บัตรสมาชิกแบบ Basic มียอดซื้อน้อยกว่า 5,000.- ภายใน 12 เดือน 
-สิทธิ์พิเศษที่ได้รับ 
1. สะสมคะแนนทุกการซื้อสินค้า ICC 25 บาท = 1 คะแนน 
2. ส่วนลดซื้อสินค้าราคาปกติที่ His&Her Shop และ ICC Brands Shop 5%
3. คะแนนมีอายุ 3 ปี
4. ซื้อสินค้าในเดือนเกิดได้รับคะแนน 3 เท่า 

บัตรสมาชิกแบบ Silver มียอดซื้อมากกว่า 5,000.- ขึ้นไปภายใน 12 เดือน 
-สิทธิ์พิเศษที่ได้รับ 
1. สะสมคะแนนทุกการซื้อสินค้า ICC 25 บาท = 1 คะแนน
2. ได้รับ Bonus point 1,000 point เมื่อได้เป็นบัตร  Silver ในปีที่ผ่านมา
3. ส่วนลดซื้อสินค้าราคาปกติที่ His&Her Shop และ ICC Brands Shop 5%
4. คะแนนมีอายุ 3 ปี
5. ซื้อสินค้าในเดือนเกิดได้รับคะแนน 3 เท่า 

บัตรสมาชิกแบบ Gold มียอดซื้อมากกว่า 30,000.- ภายใน 12 เดือน 
-สิทธิ์พิเศษที่ได้รับ 
1. สะสมคะแนนทุกการซื้อสินค้า ICC 25 บาท = 1 คะแนน 
2. ได้รับ Bonus point 5,000 point เมื่อได้เป็นบัตร  Gold ในปีที่ผ่านมา
3. ส่วนลดซื้อสินค้าราคาปกติที่ His&Her Shop และ ICC Brands Shop 7.5%
4. คะแนนมีอายุ 3 ปี
5. ซื้อสินค้าในเดือนเกิดได้รับคะแนน 3 เท่า 

บัตรสมาชิกแบบ Platinum มียอดซื้อมากกว่า 100,000.- ภายใน 12 เดือน 
-สิทธิ์พิเศษที่ได้รับ 
1. สะสมคะแนนทุกการซื้อสินค้า ICC 25 บาท = 1 คะแนน 
2. ได้รับ Bonus point 10,000 point เมื่อได้เป็นบัตร  Platinum ในปีที่ผ่านมา
3. ส่วนลดซื้อสินค้าราคาปกติที่ His&Her Shop และ ICC Brands Shop 10%
4. คะแนนมีอายุ 3 ปี
5. ซื้อสินค้าในเดือนเกิดได้รับคะแนน 3 เท่า 

สถานที่ :
Upcoming Events
title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatioullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Du

NO
YES
ตะกร้าสินค้า
ชื่อสินค้า
คะแนนต่อหน่วย
จำนวน
รวม
เลือกสินค้าเพิ่มเติม
ลบสินค้าออกจากตะกร้าทั้งหมด
อัพเดทตะกร้าสินค้า
รวมทั้งหมด
0 คะแนน
ยืนยันแลกคะแนน