10 คะแนน แทนส่วนลด 100 บาท

ระยะเวลาร่วมรายการ : 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2560 
สถานที่ร่วมรายการ : ห้างโรบินสันทุกสาขา/ห้างสรรพสินค้า The Mall ทุกสาขา /ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ
ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ :
 • BSC Cosmetology
 • ARTY PROFESSIONAL by BSC
 • PURECARE by BSC
 • BSC Panadda Cosmetics
 • BSC JEAN & JEAN
เงื่อนไขรายการ : 
 • ลูกค้าสมาชิก His & Her Plus Point แลกคะแนน 10 คะแนน แทนส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ  ตั้งแต่ 500 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป ต่อ ใบเสร็จ
 • แสดงบัตรสมาชิก His & Her และบัตรประชาชน (กรณีสมาชิกลืมบัตร His & Herให้แจ้งเลขบัตรสมาชิกได้) ณ เคาน์เตอร์ที่ร่วมรายการ  
 • แลก 10 คะแนน แทนส่วนลด 100 บาท เพื่อใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการราคาปกติ และไม่สามารถร่วมรายการกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • จำกัดสิทธิ์ทำรายการ 1 ใบเสร็จ / สมาชิก 1 ท่าน / วัน
 • ใช้ส่วนลด ณ เคาน์เตอร์ที่ทำการตัดคะแนนทันทีภายในวันที่ทำรายการ 
 • ทำการแลกคะแนนแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการหรือขอคืนได้
 • ใช้ส่วนลดซื้อสินค้าแล้วสามารถสะสมคะแนน His & Her ได้โดยคำนวณคะแนนจากยอดซื้อ(สุทธิ) หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitatioullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Du

NO
YES
ตะกร้าสินค้า
ชื่อสินค้า
คะแนนต่อหน่วย
จำนวน
รวม
เลือกสินค้าเพิ่มเติม
ลบสินค้าออกจากตะกร้าทั้งหมด
อัพเดทตะกร้าสินค้า
รวมทั้งหมด
0 คะแนน
ยืนยันแลกคะแนน